Card ghi âm Zibosoft

- Cung cấp các loại card ghi âm của Zibosoft, Tansonic...

- Cung cấp thiết bị ghi âm phòng họp, phòng hội thảo, ghi âm line điện thoại, ghi âm tổng đài