Tai nghe điện thoại

 Cung cấp tai nghe điện thoại chất lượng cao:

- Tai nghe call center.

- Tai nghe không dây.

- Tai nghe điện thoại viên.

- Tai nghe có dây cắm cổng USB, cổng RJ9, cổng tròn 2,5mm trên PC.