Thiết bị gắn SIM di động DWG2000-1G

Thiết bị gắn SIM di động DWG2000-1G

Thông số thiết bị GSM Dinstar DWG2000-1G: - Hỗ trợ 01 SIM. - Cấu hì...
0 VNĐ