Điện thoại IP Video Call GXV3240

Điện thoại IP Video Call GXV3240

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call GXV3240: - 03 tà...
5.350.000 VNĐ