Tổng đài analog Panasonic KXTES824

Tổng đài analog Panasonic KXTES824

Tính năng và cấu hình tổng đài panasonic TES824: 3 đầu v&agrav...
3.900.000 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Cấu hình và tính năng tổng đài Panasonic KX-HTS824: A. Cấu ...
4.000.000 VNĐ
Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Thông số và tính năng điện thoại GXP1630: - Sử dụng 3 tài khoản SIP ch...
1.710.000 VNĐ