Tổng đài analog Panasonic KXTES824

Tổng đài analog Panasonic KXTES824

Tính năng và cấu hình tổng đài panasonic TES824: 3 đầu v&agrav...
3.900.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6102

Tổng đài Grandstream UCM6102

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6102 VỚI  2 ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN - 500 MÁY LẺ IP SIP, H...
6.800.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6104

Tổng đài Grandstream UCM6104

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6104: - Hỗ trợ 45 cuộc gọi ...
7.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6108

Tổng đài Grandstream UCM6108

 Cầu hình và tính năng tổng đài ip UCM6108 - 500 má...
10.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6116

Tổng đài Grandstream UCM6116

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6116: 500 máy lẻ đầu ra...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6510

Tổng đài Grandstream UCM6510

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6510: 2.000 máy lẻ...
0 VNĐ
Tổng đài IP NEC SL2100

Tổng đài IP NEC SL2100

Tính năng và cấu hình Tổng đài IP NEC SL2100: - Tổng đài NEC S...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Cấu hình và tính năng tổng đài Panasonic KX-HTS824: A. Cấu ...
4.000.000 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300: - Tổng đài Pa...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 100 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 100 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-100: - Tổng đ&...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 28 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 28 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-28: - Tổng đ&a...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 36 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 36 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-36: - Tổng đ&a...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 44 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 44 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-44: - Tổng đ&a...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 52 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 52 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-52: - Tổng đ&a...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 60 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 60 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-60: - Tổng đ&a...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 68 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 68 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-68: - Tổng đ&a...
0 VNĐ