Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Cấu hình khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320: - Khung phụ tổng đài Panason...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6102

Tổng đài Grandstream UCM6102

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6102 VỚI  2 ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN - 500 MÁY LẺ IP SIP, H...
6.800.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6104

Tổng đài Grandstream UCM6104

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6104: - Hỗ trợ 45 cuộc gọi ...
7.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6108

Tổng đài Grandstream UCM6108

 Cầu hình và tính năng tổng đài ip UCM6108 - 500 má...
10.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6116

Tổng đài Grandstream UCM6116

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6116: 500 máy lẻ đầu ra...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6510

Tổng đài Grandstream UCM6510

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6510: 2.000 máy lẻ...
0 VNĐ
Tổng đài IP NEC SL2100

Tổng đài IP NEC SL2100

Tính năng và cấu hình Tổng đài IP NEC SL2100: - Tổng đài NEC S...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-HTS824: - Tổng đ&agrav...
4.000.000 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 4 vào 16 ra

Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 4 vào 16 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-HTS824 4 vào và ...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 4 vào 24 ra

Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 4 vào 24 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-HTS824 4 vào và ...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 8 vào 16 ra

Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 8 vào 16 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-HTS824 8 vào và ...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 8 vào 24 ra

Tổng đài Panasonic KX-HTS824: 8 vào 24 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-HTS824 8 vào và ...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300: - Tổng đài Pa...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 100 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 100 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-100: - Tổng đ&...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 108 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 108 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-108: - Tổng đ&...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 116 ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300: 06 vào và 116 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-NS300-6-116: - Tổng đ&...
0 VNĐ