Tổng đài Yeastar N824-8-24

Tổng đài Yeastar N824-8-24

Thông số và cấu hình tổng đài Yeastar N824: - 8 đường vào bưu đ...
13.500.000 VNĐ