Tổng đài Grandstream UCM6102

Tổng đài Grandstream UCM6102

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6102 VỚI  2 ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN - 500 MÁY LẺ IP SIP, H...
6.800.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6104

Tổng đài Grandstream UCM6104

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6104: - Hỗ trợ 45 cuộc gọi ...
7.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6108

Tổng đài Grandstream UCM6108

 Cầu hình và tính năng tổng đài ip UCM6108 - 500 má...
10.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6116

Tổng đài Grandstream UCM6116

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6116: 500 máy lẻ đầu ra...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6202

Tổng đài Grandstream UCM6202

Cấu hình và thông số tổng đài ip Grandstream UCM6202: - Hỗ trợ 30...
7.665.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6204

Tổng đài Grandstream UCM6204

Cấu hình và thông số tổng đài ip Grandstream UCM6204: - Hỗ trợ 45...
9.200.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6208

Tổng đài Grandstream UCM6208

Cấu hình và thông số tổng đài ip Grandstream UCM6208: - Hỗ trợ 10...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6510

Tổng đài Grandstream UCM6510

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6510: 2.000 máy lẻ...
0 VNĐ