Card ghi âm điện thoại ZS2016

Card ghi âm điện thoại ZS2016

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2016: - Card ghi ...
12.900.000 VNĐ
Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Cấu hình khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320: - Khung phụ tổng đài Panason...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài Freepbx

Phần mềm tính cước tổng đài Freepbx

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Freepbx: - Phần mềm tính cước tổng đ&ag...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS1000

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS1000

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-NS1000: - Phần mềm PABX Bill...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài Siemens

Phần mềm tính cước tổng đài Siemens

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Siemens: - Phần mềm tính cước tổng đ&ag...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài Yeastar

Phần mềm tính cước tổng đài Yeastar

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Yeastar: - Phần mềm tính cước tổng đ&ag...
0 VNĐ
Phần mềm tổng đài 3CX

Phần mềm tổng đài 3CX

Tính năng ưu việt của tổng đài mềm 3CX: - Tổng đài IP 3CX  Pro Edition ...
0 VNĐ
Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4004

Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4004

Cấu hình và tính năng thiết bị gắn SIM Synway SMG4004: - Là thiết bị ...
9.800.000 VNĐ
Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4008

Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4008

Cấu hình và tính năng thiết bị gắn SIM Synway SMG4008: - Là thiết bị ...
16.600.000 VNĐ
Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4016

Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4016

Cấu hình và tính năng thiết bị gắn SIM Synway SMG4016: - Là thiết bị ...
29.800.000 VNĐ
Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4032

Thiết bị gắn SIM di dộng SMG4032

Cấu hình và tính năng thiết bị gắn SIM Synway SMG4032: - Là thiết bị ...
59.800.000 VNĐ
Thiết bị gắn SIM di động DWG2000-1G

Thiết bị gắn SIM di động DWG2000-1G

Thông số thiết bị GSM Dinstar DWG2000-1G: - Hỗ trợ 01 SIM. - Cấu hì...
0 VNĐ
Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ4L: - Không cần kế...
10.200.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ4LH

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ4LH

 Thông số và cấu hình thiết bị ghi âm Artech AQ4LH: - M&agrav...
18.000.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ8: - Ghi âm 8...
11.700.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8L

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8L

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ8L: - Màn h&...
15.200.000 VNĐ