Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000

Thông tin sản phẩm Mvoice 1000: Hết hàng, thay bằng bằng sản phẩm Mic hội nghị đa ...
2.600.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000B

Thông tin sản phẩm Mic Meeteasy Mvoice 1000B: - Sử dụng cho phòng họp từ 4-6 người. ...
2.780.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 3000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 3000B

Thông tin Mic đa hướng hội nghị Mvoice 3000B: - Sử dụng cho nhóm họp 4-8 người. -...
3.100.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 5000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 5000B

Thông tin Mic đa hướng hội nghị Mvoice 5000B: - Tích hợp 3 mic và loa lớn tr&...
3.400.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B

Thông tin Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B: - Sử dụng cho nhóm họp 6-12 người. ...
9.600.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B - EX

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B - EX

Thông số Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B - Ex: - Sử dụng cho nhóm họp 8-25 n...
11.200.000 VNĐ
Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B

Thông số Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B: - Sử dụng cho họp 15 điểm ph&o...
0 VNĐ
Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B EX

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B EX

Thông số Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B EX: - Sử dụng cho họp 15-25 điể...
0 VNĐ