Tổng đài IP Cloud

Tổng đài IP Cloud

Tính năng và ưu điểm tổng đài Cloud: Với nhiều năm kinh nghiệm về giải ph&aa...
0 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar N824

Tổng đài IP MyPBX Yeastar N824

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar N824: - Tổng đài...
14.300.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S100

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S100

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar S100: - Tổng đài...
14.800.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S20

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S20

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar S20: - Tổng đài ...
6.400.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S300

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S300

 Tổng đài ip Yeastar S300: - Tổng đài Yeastar S300 hỗ trợ 300 người dùn...
27.500.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S50

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S50

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar S50: - Tổng đài ...
10.200.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar Standard

Tổng đài IP MyPBX Yeastar Standard

Tổng đài ip Yeastar Standard: - Tổng đài Yeastar Standard hỗ trợ 100 người dù...
10.800.000 VNĐ