Tổng đài Grandstream UCM6102

Tổng đài Grandstream UCM6102

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6102 VỚI  2 ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN - 500 MÁY LẺ IP SIP, H...
6.800.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6104

Tổng đài Grandstream UCM6104

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6104: - Hỗ trợ 45 cuộc gọi ...
7.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6108

Tổng đài Grandstream UCM6108

 Cầu hình và tính năng tổng đài ip UCM6108 - 500 má...
10.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6116

Tổng đài Grandstream UCM6116

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6116: 500 máy lẻ đầu ra...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6510

Tổng đài Grandstream UCM6510

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6510: 2.000 máy lẻ...
0 VNĐ
Tổng đài IP Cloud

Tổng đài IP Cloud

Tính năng và ưu điểm tổng đài Cloud: Với nhiều năm kinh nghiệm về giải ph&aa...
0 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar N824

Tổng đài IP MyPBX Yeastar N824

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar N824: - Tổng đài...
14.300.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S100

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S100

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar S100: - Tổng đài...
14.800.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S20

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S20

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar S20: - Tổng đài ...
6.400.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S300

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S300

 Tổng đài ip Yeastar S300: - Tổng đài Yeastar S300 hỗ trợ 300 người dùn...
27.500.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar S50

Tổng đài IP MyPBX Yeastar S50

Thông số và cấu hình tổng đài ip MyPBX Yeastar S50: - Tổng đài ...
10.200.000 VNĐ
Tổng đài IP MyPBX Yeastar Standard

Tổng đài IP MyPBX Yeastar Standard

Tổng đài ip Yeastar Standard: - Tổng đài Yeastar Standard hỗ trợ 100 người dù...
10.800.000 VNĐ