Camera hội nghị truyền hình HD6530

Camera hội nghị truyền hình HD6530

Camera hội nghị truyền hình HD6530 full HD 1080: - Camera hội nghị truyền hình HD65...
10.190.000 VNĐ
Camera hội nghị truyền hình HD6540

Camera hội nghị truyền hình HD6540

Camera hội nghị truyền hình HD6540 Full HD1080: - Camera hội nghị truyền hình HD654...
15.400.000 VNĐ
Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200

Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200

Cấu hình và tính năng thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200: ...
45.000.000 VNĐ
Thiết bị hội nghị truyền hình UV820

Thiết bị hội nghị truyền hình UV820

Cấu hình và tính năng thiết bị hội nghị truyền hình Grandstrea...
38.000.000 VNĐ
thiết bị hội nghị truyền hình UV830

thiết bị hội nghị truyền hình UV830

Cấu hình và tính năng thiết bị hội nghị truyền hình Grandstrea...
39.000.000 VNĐ