Card ghi âm luồng E1 Tansonic T3E1

Card ghi âm luồng E1 Tansonic T3E1

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T3E1: - Hỗ trợ hệ điều hành Windows 200...
48.700.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại KX8A

Card ghi âm điện thoại KX8A

Tính năng và cấu hình thiết bị ghi âm Artech AK8: Card ghi âm Ar...
11.900.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại số SZD5004

Card ghi âm điện thoại số SZD5004

Cấu hình và thông số thiết bị ghi âm điện thoại số SZD5004: - Card...
29.500.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Cấu hình và thông số Card ghi âm máy lẻ số SZD5008: - Ghi â...
37.800.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại SZD5016

Card ghi âm điện thoại SZD5016

Cấu hình và thông số Card ghi âm máy lẻ số SZD5016: - Card ...
45.300.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại ZS2016

Card ghi âm điện thoại ZS2016

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2016: - Card ghi ...
12.900.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại ZS2108

Card ghi âm điện thoại ZS2108

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2108: - ...
4.500.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 16 kênh Tansonic T5P16

Thiết bị ghi âm 16 kênh Tansonic T5P16

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T5P16: - Thiết bị ghi âm Tansonic T5P16 ...
5.800.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 2 kênh Tansonic TX2006U2G

Thiết bị ghi âm 2 kênh Tansonic TX2006U2G

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic TX2006U2G: - Thiết bị ghi âm Tansonic TX...
4.600.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 32 kênh Tansonic T5PE32

Thiết bị ghi âm 32 kênh Tansonic T5PE32

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T5PE32: - Thiết bị ghi âm Tansonic T5PE3...
15.800.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 4 kênh TX400

Thiết bị ghi âm 4 kênh TX400

Tính năng và cấu hình máy ghi âm Artech TX400: + Cấu h&igr...
11.000.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại ZS1002

Thiết bị ghi âm điện thoại ZS1002

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS1002: - Ghi ...
1.800.000 VNĐ