Card ghi âm luồng E1 Tansonic T3E1

Card ghi âm luồng E1 Tansonic T3E1

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T3E1: - Hỗ trợ hệ điều hành Windows 200...
48.700.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm Artech AJ2L

Thiết bị ghi âm Artech AJ2L

Thông số thiết bị ghi âm Artech AJ2L: - Có màn hình cả...
6.400.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm Artech AQ4

Thiết bị ghi âm Artech AQ4

Thông số thiết bị ghi âm Artech AQ4: - Ghi âm 4 đường điện thoại. - Kh&...
7.500.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ4L: - Không cần kế...
10.200.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ4LH

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ4LH

 Thông số và cấu hình thiết bị ghi âm Artech AQ4LH: - M&agrav...
18.000.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ8: - Ghi âm 8...
11.700.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8L

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8L

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ8L: - Màn h&...
15.200.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại Artech AK8

Thiết bị ghi âm điện thoại Artech AK8

Thông số thiết bị ghi âm Artech AK8: - Màn hình màu cảm ứng...
28.000.000 VNĐ