Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic SZD5008: - Ghi âm 8 đường điện thoại số....
37.800.000 VNĐ