Card ghi âm 8 kênh Tansonic T5P08

Card ghi âm 8 kênh Tansonic T5P08

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T5P08: - Card ghi âm Tansonic T5P08 ghi ...
3.850.000 VNĐ
Card ghi âm luồng E1 Tansonic T3E1

Card ghi âm luồng E1 Tansonic T3E1

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T3E1: - Hỗ trợ hệ điều hành Windows 200...
48.700.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại KX8A

Card ghi âm điện thoại KX8A

Tính năng và cấu hình thiết bị ghi âm Artech AK8: Card ghi âm Ar...
11.900.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại số SZD5004

Card ghi âm điện thoại số SZD5004

Cấu hình và thông số thiết bị ghi âm điện thoại số SZD5004: - Card...
29.500.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Cấu hình và thông số Card ghi âm máy lẻ số SZD5008: - Ghi â...
37.800.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại SZD5016

Card ghi âm điện thoại SZD5016

Cấu hình và thông số Card ghi âm máy lẻ số SZD5016: - Card ...
45.300.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại ZS2016

Card ghi âm điện thoại ZS2016

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2016: - Card ghi ...
12.900.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại ZS2108

Card ghi âm điện thoại ZS2108

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2108: - ...
4.500.000 VNĐ
Máy ghi âm 2 kênh Artech AR200

Máy ghi âm 2 kênh Artech AR200

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR200: - Cắm l&agrav...
5.560.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 1 kênh Artech AJ1L

Thiết bị ghi âm 1 kênh Artech AJ1L

Thông số thiết bị ghi âm Artech AJ1L: - Thiết bị ghi âm Artech AJ1L ghi â...
5.320.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 16 kênh Artech AR1600

Thiết bị ghi âm 16 kênh Artech AR1600

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR1600: - Cắm l&agra...
27.900.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 16 kênh Tansonic T5P16

Thiết bị ghi âm 16 kênh Tansonic T5P16

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T5P16: - Thiết bị ghi âm Tansonic T5P16 ...
5.800.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 16 kênh Tansonic T5U16

Thiết bị ghi âm 16 kênh Tansonic T5U16

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T5U16: - Thiết bị ghi âm Tansonic T5U16 ...
7.600.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 2 kênh Artech AR210

Thiết bị ghi âm 2 kênh Artech AR210

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR210: - Cắm l&agrav...
5.600.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 2 kênh Tansonic T5U2

Thiết bị ghi âm 2 kênh Tansonic T5U2

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T5U2: - Box ghi âm điện thoại Tansonic 2...
1.090.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 2 kênh Tansonic T5U2C

Thiết bị ghi âm 2 kênh Tansonic T5U2C

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic T5U2C: - Thiết bị ghi âm Tansonic T5U2C ...
5.650.000 VNĐ