Thiết bị hội nghị truyền hình UV820

Thiết bị hội nghị truyền hình UV820

Cấu hình và tính năng thiết bị hội nghị truyền hình Grandstrea...
38.000.000 VNĐ