Mic đa hướng hội nghị Jabra 410

Mic đa hướng hội nghị Jabra 410

Thông số Micro đa hướng hội nghị Jabra Speak 410: - Phím điểu chỉnh cảm ứng ...
3.490.000 VNĐ