Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Thông số và tính năng điện thoại GXP2140: - Điện thoại IP GXP2140 sử dụng cho...
2.680.000 VNĐ