Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Thông số và tính năng điện thoại GXP1628: - Sử dụng 2 tài khoản SIP ch...
1.465.000 VNĐ