Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200

Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200

Cấu hình và tính năng thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200: ...
45.000.000 VNĐ