Card ghi âm điện thoại KX8A

Card ghi âm điện thoại KX8A

Tính năng và cấu hình thiết bị ghi âm Artech AK8: Card ghi âm Ar...
11.900.000 VNĐ
Máy ghi âm 2 kênh Artech AR200

Máy ghi âm 2 kênh Artech AR200

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR200: - Cắm l&agrav...
5.560.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 1 kênh Artech AJ1L

Thiết bị ghi âm 1 kênh Artech AJ1L

Thông số thiết bị ghi âm Artech AJ1L: - Thiết bị ghi âm Artech AJ1L ghi â...
5.320.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 16 kênh Artech AR1600

Thiết bị ghi âm 16 kênh Artech AR1600

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR1600: - Cắm l&agra...
27.900.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 2 kênh Artech AR210

Thiết bị ghi âm 2 kênh Artech AR210

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR210: - Cắm l&agrav...
5.600.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 24 kênh Artech AR2400

Thiết bị ghi âm 24 kênh Artech AR2400

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR2400: - Cắm l&agra...
36.800.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 32 kênh Artech AR3200

Thiết bị ghi âm 32 kênh Artech AR3200

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR3200: - Cắm l&agra...
42.000.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 4 kênh Artech AR400

Thiết bị ghi âm 4 kênh Artech AR400

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR400: - Cắm l&agrav...
8.200.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 8 kênh Artech AR800

Thiết bị ghi âm 8 kênh Artech AR800

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR800: - Cắm l&agrav...
15.900.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 8 kênh Artech AR800 SD

Thiết bị ghi âm 8 kênh Artech AR800 SD

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR800 SD: - Cắm l&ag...
11.600.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm Artech AJ2L

Thiết bị ghi âm Artech AJ2L

Thông số thiết bị ghi âm Artech AJ2L: - Có màn hình cả...
6.400.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm Artech AQ4

Thiết bị ghi âm Artech AQ4

Thông số thiết bị ghi âm Artech AQ4: - Ghi âm 4 đường điện thoại. - Kh&...
7.500.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

Thiết bị ghi âm Artech AQ4L

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ4L: - Không cần kế...
10.200.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ4LH

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ4LH

 Thông số và cấu hình thiết bị ghi âm Artech AQ4LH: - M&agrav...
18.000.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ8: - Ghi âm 8...
11.700.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8L

Thiết bị ghi âm điện thoại AQ8L

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Artech AQ8L: - Màn h&...
15.200.000 VNĐ