Phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM

Chi tiết phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM: - Phần mềm CR...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài Asterisk

Phần mềm tính cước tổng đài Asterisk

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Asterisk: - Phần mềm tính c...
5.000.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài Elastix

Phần mềm tính cước tổng đài Elastix

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Elastix: - Phần mềm tính cước tổng đ&ag...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài Freepbx

Phần mềm tính cước tổng đài Freepbx

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Freepbx: - Phần mềm tính cước tổng đ&ag...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS1000

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS1000

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-NS1000: - Phần mềm PABX Bill...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300

Chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300: - PABX Billing Pro là phần mề...
0 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TA308

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TA308

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TA308: - Phần mềm tính c...
1.350.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TA616

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TA616

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TA616: - Phần mềm t&i...
1.380.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TD1232

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TD1232

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TD1232: - Phần mềm t&...
1.380.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100: - Phần mềm tính ...
1.800.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100D

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100D

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100D: - Phần mềm tính...
2.100.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA200

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA200

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA200: - Phần mềm tính ...
2.100.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA600

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA600

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA600: - Phần mềm tính ...
3.200.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDE100

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDE100

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TDE100: - Phần mềm tính ...
1.800.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDE600

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDE600

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TDE600: - Phần mềm tính ...
3.200.000 VNĐ
Phần mềm tính cước tổng đài KX-TES824

Phần mềm tính cước tổng đài KX-TES824

Mô tả chi tiết phần mềm tính cước tổng đài KX-TES824: - Phần mềm tính ...
1.350.000 VNĐ