Card ghi âm điện thoại số SZD5004

Card ghi âm điện thoại số SZD5004

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic SZD5004: - Ghi âm 4 đường điện thoại số....
29.500.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Card ghi âm điện thoại số SZD5008

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic SZD5008: - Ghi âm 8 đường điện thoại số....
37.800.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại SZD5016

Card ghi âm điện thoại SZD5016

Thông số thiết bị ghi âm Tansonic SZD5016: - Ghi âm 16 đường điện thoại số...
45.300.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại ZS2016

Card ghi âm điện thoại ZS2016

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2016: - Ghi &acir...
12.900.000 VNĐ
Card ghi âm điện thoại ZS2108

Card ghi âm điện thoại ZS2108

Thông số và tính năng thiết bị ghi âm Zibosoft ZS2108: - ...
4.500.000 VNĐ
Máy ghi âm 2 kênh Artech AR200

Máy ghi âm 2 kênh Artech AR200

Cấu hình và tính năng thiết bị ghi âm Artech AR200: - Cắm l&agrav...
5.560.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Jabra 410

Mic đa hướng hội nghị Jabra 410

Thông số Micro đa hướng hội nghị Jabra Speak 410: - Phím điểu chỉnh cảm ứng ...
3.490.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Jabra 510

Mic đa hướng hội nghị Jabra 510

Thông số Mic đa hướng hội nghị Jabra Speak 510: - Tích hợp Pin sạc cho phép h...
3.890.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000

Thông tin sản phẩm Mvoice 1000: Hết hàng, thay bằng bằng sản phẩm Mic hội nghị đa ...
2.000.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000B

Thông tin sản phẩm Mic Meeteasy Mvoice 1000B: - Sử dụng cho phòng họp từ 4-6 người. ...
2.980.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 3000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 3000B

Thông tin Mic đa hướng hội nghị Mvoice 3000B: - Sử dụng cho nhóm họp 4-8 người. -...
3.100.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 5000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 5000B

Thông tin Mic đa hướng hội nghị Mvoice 5000B: - Tích hợp 3 mic và loa lớn tr&...
3.400.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B

Thông tin Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B: - Sử dụng cho nhóm họp 6-12 người. ...
9.600.000 VNĐ
Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B - EX

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B - EX

Thông số Mic đa hướng hội nghị Mvoice 8000B - Ex: - Sử dụng cho nhóm họp 8-25 n...
11.200.000 VNĐ
Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B

Thông số Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B: - Sử dụng cho họp 15 điểm ph&o...
0 VNĐ
Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B EX

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B EX

Thông số Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B EX: - Sử dụng cho họp 15-25 điể...
0 VNĐ