Điện thoại Grandstream GXP1620

Điện thoại Grandstream GXP1620

Thông số và tính năng điện thoại IP Grandstream GXP1620: - Màn h&igrav...
929.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1160: - Điện thoại GXP1160 sử ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Cấu hình và thông số điện thoại GXP1165: - Màn hình LCD độ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1400: - Điện thoại GXP1400 sử dụng 02 t&...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1405: - Điện thoại ip Grandstream G...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1450: - Điện thoại ip&nbs...
1.370.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1610: - Điện thoại ip&nbs...
820.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Thông số và tính năng điện thoại GXP2130: - Điện thoại IP GXP2130 sử dụng cho...
2.015.000 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3140

Điện thoại IP Video Call GXV3140

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call GXV3140: - 03 tài kh...
0 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3175

Điện thoại IP Video Call GXV3175

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call IP GXV3175: - 03 tài...
6.350.000 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3240

Điện thoại IP Video Call GXV3240

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call GXV3240: - 03 tà...
5.350.000 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3275

Điện thoại IP Video Call GXV3275

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call GXV3275: - M&agra...
6.900.000 VNĐ