Điện thoại Grandstream GXP1620

Điện thoại Grandstream GXP1620

Thông số và tính năng điện thoại IP Grandstream GXP1620: - Màn h&igrav...
929.000 VNĐ
Điện thoại Grandstream GXP1625

Điện thoại Grandstream GXP1625

Thông số và cấu hình điện thoại Grandstream GXP1625: - Màn h&igra...
1.025.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị đa năng GAC2500

Điện thoại hội nghị đa năng GAC2500

Tính năng và cấu hình điện thoại hội nghị đa năng GAC2500: - Điện ...
9.030.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1160: - Điện thoại GXP1160 sử ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Cấu hình và thông số điện thoại GXP1165: - Màn hình LCD độ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1400: - Điện thoại GXP1400 sử dụng 02 t&...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1405: - Điện thoại ip Grandstream G...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1450: - Điện thoại ip&nbs...
1.370.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610: - Điện thoại ip grandstream sử dụng 01 tài kh...
820.000 VNĐ
Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Thông số và tính năng điện thoại GXP1628: - Điện thoại GXP1628 sử dụng 2 t&ag...
1.465.000 VNĐ
Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Thông số và tính năng điện thoại GXP1630: - Sử dụng 3 tài khoản SIP ch...
1.710.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Thông số và cấu hình điện thoại IP grandstream GXP1760. - Điện thoại voip GXP...
1.830.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Thông số và cấu hình điện thoại IP grandstream GXP1780: - Điện thoại voip GXP...
2.000.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Thông số và cấu hình điện thoại IP grandstream GXP1782: - Điện thoại voip GXP...
2.230.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP2124

Điện thoại IP Grandstream GXP2124

Thông số và tính năng điện thoại GXP2124: Điện thoại ip Grandstream GXP2124 l...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Thông số và tính năng điện thoại GXP2130: - Điện thoại IP GXP2130 sử dụng cho...
2.015.000 VNĐ