Điện thoại hội nghị Yealink CP960

Điện thoại hội nghị Yealink CP960

Điện thoại hội nghị Yealink CP960 : - Điện thoại hội nghị Yealink CP960 là sự lựa chọn ho&...
14.200.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị Yealink CP960-Wireless Míc

Điện thoại hội nghị Yealink CP960-Wireless Míc

Điện thoại hội nghị Yealink CP960 - Dùng Míc không dây: - Điện thoại hộ...
16.000.000 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3140

Điện thoại IP Video Call GXV3140

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call GXV3140: - 03 tài kh...
0 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3175

Điện thoại IP Video Call GXV3175

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call IP GXV3175: - 03 tài...
6.350.000 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3240

Điện thoại IP Video Call GXV3240

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call GXV3240: - 03 tà...
5.350.000 VNĐ
Điện thoại IP Video Call GXV3275

Điện thoại IP Video Call GXV3275

Tính năng và cấu hình điện thoại Video Call GXV3275: - M&agra...
6.900.000 VNĐ
Điện Thoại IP Yealink SIP-T46G

Điện Thoại IP Yealink SIP-T46G

Thông số và tính năng điện thoại Yealink SIP-T46G: - Hỗ trợ tài khoản ...
4.200.000 VNĐ
Điện Thoại IP Yealink SIP-T46G Skype

Điện Thoại IP Yealink SIP-T46G Skype

Thông số và tính năng điện thoại ip Yealink SIP-T46G Skype: - Hỗ trợ tà...
4.500.000 VNĐ
Điện Thoại IP Yealink SIP-T48G

Điện Thoại IP Yealink SIP-T48G

Thông số và tính năng điện thoại Yealink SIP-T48G: - Hỗ trợ tài khoản ...
5.800.000 VNĐ
Điện Thoại IP Yealink SIP-T48G Skype

Điện Thoại IP Yealink SIP-T48G Skype

Thông số và tính năng điện thoại ip Yealink SIP-T48G Skype: - Hỗ trợ tà...
5.800.000 VNĐ
Điện Thoại IP Yealink SIP-T48S

Điện Thoại IP Yealink SIP-T48S

Thông số và tính năng điện thoại ip Yealink SIP-T48S: - Hỗ trợ tài kho...
0 VNĐ
Điện thoại ip Yealink SIP-T58A

Điện thoại ip Yealink SIP-T58A

Thông số và cấu hình điện thoại Yealink SIP-T58A: - Điện thoại video call Yea...
7.500.000 VNĐ
Điện thoại ip Yealink SIP-T58V

Điện thoại ip Yealink SIP-T58V

Thông số và cấu hình điện thoại Yealink SIP-T58V: - Điện thoại Yealink T58V l...
8.600.000 VNĐ
Điện Thoại video call Yealink SIP-T49G

Điện Thoại video call Yealink SIP-T49G

Thông số và tính năng điện thoại video call Yealink SIP-T49G: - Hỗ trợ t&agra...
13.500.000 VNĐ