Điện thoại Wifi kéo dài WSP-168

Điện thoại Wifi kéo dài WSP-168

Thông số và cấu hình điện thoại WiFi không dây WSP-168 ...
3.300.000 VNĐ