Điện thoại Grandstream GXP1620

Điện thoại Grandstream GXP1620

Thông số và tính năng điện thoại IP Grandstream GXP1620: - Màn h&igrav...
929.000 VNĐ
Điện thoại Grandstream GXP1625

Điện thoại Grandstream GXP1625

Thông số và cấu hình điện thoại Grandstream GXP1625: - Màn h&igra...
1.025.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS704

Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS704

Thông số điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS704: - Sử dụng với đường điện thoại ...
13.600.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS754

Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS754

Thông số điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS754: - Vtech VCS754 là chiếc ...
14.700.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị đa năng GAC2500

Điện thoại hội nghị đa năng GAC2500

Tính năng và cấu hình điện thoại hội nghị đa năng GAC2500: - Điện ...
9.030.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1160: - Điện thoại GXP1160 sử ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Cấu hình và thông số điện thoại GXP1165: - Màn hình LCD độ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1400: - Điện thoại GXP1400 sử dụng 02 t&...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1405: - Điện thoại ip Grandstream G...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1450: - Điện thoại ip&nbs...
1.370.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1610: - Điện thoại ip&nbs...
820.000 VNĐ
Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Thông số và tính năng điện thoại GXP1628: - Sử dụng 2 tài khoản SIP ch...
1.465.000 VNĐ
Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Thông số và tính năng điện thoại GXP1630: - Sử dụng 3 tài khoản SIP ch...
1.710.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP2124

Điện thoại IP Grandstream GXP2124

Thông số và tính năng điện thoại GXP2124: Điện thoại ip Grandstream GXP2124 l...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Thông số và tính năng điện thoại GXP2130: - Điện thoại IP GXP2130 sử dụng cho...
2.015.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Tính năng và cấu hình điện thoại Grandstream GXP2135 - Màn hìn...
2.520.000 VNĐ