Điện thoại Grandstream GXP1620

Điện thoại Grandstream GXP1620

Thông số và tính năng điện thoại IP Grandstream GXP1620: - Điện thoại ip GXP1...
929.000 VNĐ
Điện thoại Grandstream GXP1625

Điện thoại Grandstream GXP1625

Thông số và cấu hình điện thoại Grandstream GXP1625: - Màn h&igra...
1.025.000 VNĐ
Điện thoại Grandstream GXP2140

Điện thoại Grandstream GXP2140

Thông số và tính năng điện thoại GXP2140: - Điện thoại IP GXP2140 sử dụng cho...
2.680.000 VNĐ
Điện thoại Grandstream GXP2160

Điện thoại Grandstream GXP2160

Tính năng và cấu hình điện thoại Grandstream GXP2160: - Điện thoại ip G...
3.200.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị đa năng GAC2500

Điện thoại hội nghị đa năng GAC2500

Tính năng và cấu hình điện thoại hội nghị đa năng GAC2500: - Điện ...
9.030.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Điện thoại IP Grandstream GXP1160

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1160: - Điện thoại GXP1160 sử ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Điện thoại IP Grandstream GXP1165

Cấu hình và thông số điện thoại GXP1165: - Màn hình LCD độ...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Điện thoại IP Grandstream GXP1400

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1400: - Điện thoại GXP1400 sử dụng 02 t&...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Điện thoại IP Grandstream GXP1405

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1405: - Điện thoại ip Grandstream G...
0 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Cấu hình và tính năng điện thoại GXP1450: - Điện thoại ip&nbs...
1.370.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610: - Điện thoại ip grandstream sử dụng 01 tài kh...
780.000 VNĐ
Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Điện thoại ip Grandstream GXP1628

Thông số và tính năng điện thoại GXP1628: - Điện thoại GXP1628 sử dụng 2 t&ag...
1.465.000 VNĐ
Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Điện thoại ip Grandstream GXP1630

Thông số và tính năng điện thoại GXP1630: - Điện thoại GXP1630 sử dụng 3 t&ag...
1.710.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Thông số và cấu hình điện thoại IP grandstream GXP1760. - Điện thoại voip GXP...
1.830.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Thông số và cấu hình điện thoại IP grandstream GXP1780: - Điện thoại voip GXP...
2.000.000 VNĐ
Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Thông số và cấu hình điện thoại IP grandstream GXP1782: - Điện thoại voip GXP...
2.230.000 VNĐ