Card ghi âm điện thoại KX8A

Card ghi âm điện thoại KX8A

Tính năng và cấu hình thiết bị ghi âm Artech AK8: Card ghi âm KX...
11.900.000 VNĐ
Thiết bị ghi âm 4 kênh TX400

Thiết bị ghi âm 4 kênh TX400

Tính năng và cấu hình máy ghi âm Artech TX400: + Cấu h&igr...
11.000.000 VNĐ
Thiết bị hội nghị phòng họp Meeteasy Mid2 EX

Thiết bị hội nghị phòng họp Meeteasy Mid2 EX

Cấu hình và tính năng thiết bị phòng họp Mid2 EX: - Là đi...
13.900.000 VNĐ
Thiết bị hội nghị phòng họp Meeteasy Mid2 HC-B

Thiết bị hội nghị phòng họp Meeteasy Mid2 HC-B

Cấu hình và tính năng thiết bị phòng họp Mid2 HC-B: - Là điện ...
18.600.000 VNĐ
Thiết bị phòng họp Meeteasy Mid 2-B

Thiết bị phòng họp Meeteasy Mid 2-B

Cấu hình và tính năng thiết bị phòng họp Mid 2 B: - Là điện th...
10.500.000 VNĐ
Tổng đài analog Panasonic KXTES824

Tổng đài analog Panasonic KXTES824

Tính năng và cấu hình tổng đài panasonic TES824: 3 đầu v&agrav...
3.900.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6102

Tổng đài Grandstream UCM6102

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM6102 VỚI  2 ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN - 500 MÁY LẺ IP SIP, H...
6.800.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6104

Tổng đài Grandstream UCM6104

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6104: - Hỗ trợ 45 cuộc gọi ...
7.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6108

Tổng đài Grandstream UCM6108

 Cầu hình và tính năng tổng đài ip UCM6108 - 500 má...
10.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6116

Tổng đài Grandstream UCM6116

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6116: 500 máy lẻ đầu ra...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6510

Tổng đài Grandstream UCM6510

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6510: 2.000 máy lẻ...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Cấu hình và tính năng tổng đài Panasonic KX-HTS824: A. Cấu ...
4.000.000 VNĐ
Điện thoại Grandstream GXP1620

Điện thoại Grandstream GXP1620

Thông số và tính năng điện thoại IP Grandstream GXP1620: - Màn h&igrav...
929.000 VNĐ
Điện thoại Grandstream GXP1625

Điện thoại Grandstream GXP1625

Thông số và cấu hình điện thoại Grandstream GXP1625: - Màn h&igra...
1.025.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS704

Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS704

Thông số điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS704: - Sử dụng với đường điện thoại ...
13.600.000 VNĐ
Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS754

Điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS754

Thông số điện thoại hội nghị phòng họp Vtech VCS754: - Vtech VCS754 là chiếc ...
14.700.000 VNĐ