Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng SMG1016

Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng SMG1016

Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng Synway SMG1016: - Gateway Synway SMG1016 kết nối 16 trung kế thường...
18.300.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi gateway 24 cổng SMG1024

Bộ chuyển đổi gateway 24 cổng SMG1024

Bộ chuyển đổi gateway 24 cổng Synway SMG1024: - Gateway Synway SMG1024 kết nối 24 trung kế thường...
25.370.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi gateway 32 cổng SMG1032

Bộ chuyển đổi gateway 32 cổng SMG1032

Bộ chuyển đổi gateway 32 cổng Synway SMG1032: - Gateway Synway SMG1032 kết nối 32 FXO đường bưu ...
33.600.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng GXW4104

Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng GXW4104

Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng Grandstream GXW4104: - Gateway Grandstream GXW4104 kết nối 4 trung k...
5.500.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng SMG1004

Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng SMG1004

Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng Synway SMG1004: - Gateway Synway SMG1004 kết nối 4 trung kế thường. ...
5.500.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng GXW4108

Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng GXW4108

Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng Grandstream GXW4108: - Gateway Grandstream GXW4108 kết nối 8 trung k...
7.300.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng SMG1008

Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng SMG1008

Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng Synway SMG1008: - Gateway Synway SMG1008 kết nối 8 trung kế thường. ...
9.088.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway SMG2030S E1

Bộ chuyển đổi Gateway SMG2030S E1

Bộ chuyển đổi gateway luồng E1 Synway SMG2030S: - Gateway SMG2030S kết nối đầu vào...
19.200.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway SMG2060S E1

Bộ chuyển đổi Gateway SMG2060S E1

Bộ chuyển đổi gateway 2 luồng E1 Synway SMG2060S: - Gateway SMG2060S kết nối đầu va...
0 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway SMG2120S 4E1

Bộ chuyển đổi Gateway SMG2120S 4E1

Bộ chuyển đổi gateway 4 luồng E1 Synway SMG2120S: - Gateway SMG2120S kết nối đầu va...
0 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway TE100 E1-ISDN

Bộ chuyển đổi Gateway TE100 E1-ISDN

Bộ chuyển đổi gateway luồng E1 TE100: - Gateway NeoGate TE100 kết nối luồng E1 30 k...
0 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway TE200 E1-ISDN

Bộ chuyển đổi Gateway TE200 E1-ISDN

Bộ chuyển đổi gateway 2 luồng E1 TE200: - Gateway NeoGate TE200 kết nối 2 luồng E1 ...
0 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar TA1610

Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar TA1610

Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng Yeastar TA1610: - Gateway Yeastar TA1610 kết nối 16 trung kế bưu đi...
14.200.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar TA410

Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar TA410

Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng Yeastar TA410: - Gateway Yeastar TA410 kết nối 4 trung kế bưu đ...
6.500.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar TA810

Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar TA810

Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng Yeastar TA810: - Gateway Yeastar TA810 kết nối 8 trung kế bưu đi&eci...
7.900.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar YE110 E1

Bộ chuyển đổi Gateway Yeastar YE110 E1

Card chuyển đổi gateway luồng E1 Yeastar YE110: - Gateway YE110 kết nối đầu vào lu...
11.500.000 VNĐ