Giải pháp quản lý ghi âm tập chung là cung cấp các giải pháp ghi âm điện thoại cho doanh nghiệp, công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thiết bị ghi âm tập chung và phần mềm ghi âm tập chung sẽ mang đến doanh nghiệp sự hoàn hảo nhất về ghi âm điện thoại.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị ATA HT704.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị Grandstream HT704.

- Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi ATA HT704.

- Hướng dẫn sử dụng gateway grandstream HT704.