Hướng dẫn

- Hướng dẫn cài đặt tổng đài UCM6102.

- Hướng dẫn sử dụng tổng đài UCM6102.

- Hướng dẫn cấu hình tổng đài UCM6102.

- Hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi Grandstream GWN7600.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị wifi Grandstream GWN7600.

- Hướng dẫn cấu hình bộ phát wifi Grandstream GWN7600.

Thiết bị điện thoại hội nghị Meeteasy mvoice là những thiết bị hội nghị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại hội nghị có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

- Hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi Grandstream GWN7620.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị wifi Grandstream GWN7620.

- Hướng dẫn cấu hình bộ phát wifi Grandstream GWN7620.