Điện thoại WIFI không dây

Cung cấp, phân phối các dòng điện thoại:

- Điện thoại kết nối wifi.

- Điện thoại kết nối Bluetooth.