Điện thoại

Cung cấp và lắp đặt các loại điện thoại:

- Điện thoại panasonic, grandstream.

- Điện thoại kéo dài không dây.

- Điện thoại call center.

- Điện thoại hội nghị, điện thoại ip.