Filter Blogs By tag: dinstar

Tính năng mới thiết bị kết nối SIM di động Synway, là giải pháp kết nối không cần tổng đài hoặc kết nối có tổng đài, có thể kết nối một hay nhiều sim di động cùng một lúc, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, thiết bị cắm sim gsm là thiết bị gateway nên có thể tự động kết nối với điện thoại khi tổng đài hỏng hoặc mất điện.