Filter Blogs By tag: Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ Panasonic là Phần mềm quản lý cước điện thoại sử dụng cho tổng đài Panasonic, Phần mềm tính cước tổng đài với license lên đến 200 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. là phần mềm chuyên nghiệp nhưng rất mềm dẻo với người sử dụng.