Filter Blogs By tag: 3cx

Lắp tổng đài nội bộ panasonic. Lắp tổng đài nội bộ Grandstream. Lắp tổng đài nội bộ 3CX. Lắp tổng đài nội bộ Siemens. Lắp tổng đài nội bộ Nec. Lắp tổng đài nội bộ LG. Lắp tổng đài nội bộ Asterisk. Lắp tổng đài nội bộ kết nối SIM di động.

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm 3CX.

- Hướng dẫn cấu hình tài khoản tổng đài 3CX.

- Hướng dẫn lắp đặt tổng đài mềm 3CX