Tin tức

Tổng hợp thiết bị điện thoại hội nghị Polycom. Là các loại thiết bị Polycom dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại hội nghị có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

Tổng hợp thiết bị điện thoại phòng họp Meeteasy mvoice các loại thiết bị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại phòng họp có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

Hướng dẫn cài đặt điện thoại DP750 và điện thoại DP720, là dòng điện thoại kéo dài không dây kết nối wifi, Đăng ký máy con, khai báo tài khoản. Thiết lập gọi ra, gọi vào. Cách thức roaming khi dịch chuyển, reset điện thoại DP750 và DP720, update firmware của điện thoại ip DP750 và DP720:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng điện thoại hội nghị GAC2500, là một thiết bị hội nghị mạnh mẽ nhất, cho phép kết nối thoại hội nghị cho mọi tình huống, GAC2500 là thiết bị micro đa hướng hội nghị gồm 3 mic trên thân máy và loa lớn, cho phép kết nối 2 thiết bị cho phòng họp lớn. Tích hợp sẵn cổng USB và Điện thoại hội nghị GAC2500Bluetooth cho phép kết nối mọi thiết bị như di động, máy tính, thiết bị hội nghị truyền hình