Tin tức

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ Panasonic là Phần mềm quản lý cước điện thoại sử dụng cho tổng đài Panasonic, Phần mềm tính cước tổng đài với license lên đến 200 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. là phần mềm chuyên nghiệp nhưng rất mềm dẻo với người sử dụng.

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ NEC là Phần mềm tính cước sử dụng cho tổng đài NEC,  Phần mềm tính cước tổng đài với license 128 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. Giá tiền được tính theo giá cước của VNPT hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.  Phần mềm tính cước tổng đài NEC cung cấp tính năng báo cáo rất mềm dẻo, đa dạng và tiện lợi phục vụ hữu hiệu cho người quản lý.

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ Grandstream là Phần mềm quản lý cước điện thoại sử dụng cho tổng đài Grandstream, Phần mềm tính cước tổng đài có license lên đến 200 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. là phần mềm chuyên nghiệp nhưng rất mềm dẻo với người sử 

Mô hình quản lý ghi âm tập trung là cung cấp các giải pháp ghi âm tập trung cho doanh nghiệp, công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thiết bị ghi âm tập trung và phần mềm ghi âm tập trung sẽ mang đến doanh nghiệp sự hoàn hảo nhất về ghi âm điện thoại.