Tin tức

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR1600, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR1600 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR1600, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR1600 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR1600 Tại đây

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm Artech AR200, hướng dẫn cài đặt máy ghi âm Ar200, đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm Ar200, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm Ar200 qua internet, tìm và nghe file ghi âm.

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm Artech Ar200 tại đây 

 

Phần mềm tính cước tổng đài LG là phần mềm quản lý cước điện thoại sử dụng cho tổng đài LG, Phần mềm tính cước tổng đài có license lên đến 200 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. là phần mềm chuyên nghiệp nhưng rất mềm dẻo với người sử dụng.

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ Siemens là Phần mềm quản lý cước điện thoại sử dụng cho tổng đài Siemens hoặc phần mềm tính cước tổng đài Unify, Phần mềm tính cước tổng đài có license lên đến 200 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. là phần mềm chuyên nghiệp nhưng rất mềm dẻo với người sử dụng.